Konference om arbejdsmiljø

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Konference

"Rundt om sikkerhed og

det gode arbejdsmiljø"

 24. oktober 2018 Nupark, Nupark 51, 7500 Holstebro.

 Konferencen er målrettet alle ledere, medarbejdere og HR-ansatte med interesse i organisation, ledelse og arbejdsmiljø -
i private og offentlige virksomheder. Konferencen er godkendt som efteruddannelse for arbejdsmiljøorganisationer.

Vision Zero, resilens, Safty Observer App, bliv klogere på hvad der gemmer sig bagved. Deltag i 2 plenumoplæg og vælg 2 workshops som passer dig.
En hel dag med plenumoplæg, workshops og aftenforedrag. Igennem hele dagen bliver der sørget for ny energi, vi starter dagen med morgenmad
inden det rigtigt går i gang med første plenumoplæg efterfulgt af workshops. Efter frokost er der plenumoplæg nr. 2 hvorefter der er workshops. Konferencen slutter med middag og foredrag.

 

Download flyer om konferencen som PDF

  

 

 

 Konference 2016 plenumPete Kines conference

 

8.00 - 8.45 Registrering og morgenmad

8.45 - 9.00 Velkomst


9.00 - 10.15 Plenum: Den resilient organisation. Organisatorisk resiliens gennem social støtte

Hans Jørgen Niewald

Hans Jørgen Niewald fra Holstebro Kommune socialafdelingen.
Center for social indsats har haft fokus på at finde balancen mellem den individets robusthed og organisationens resiliens
Det har de  blandt andet gjort gennem deres kollegiale støttegrupper.
I dette oplæg vil Hans Jørgen og Olu fortæller om hvordan Center for Social indsats i samarbejde med AKON,
har arbejdet målrettet med organisatorisk resiliens med blandt andet kollegial sparring,
forebyggelse af vold og trusler, og mental robustheds træning.

Læs også: Artikel i Holstebro Onsdag


10.15 - 10.45 Netværkskaffe


10.45 - 12.30 Workshop 1-4

Workshop 1: Sikkerhed- og arbejdsmiljøkultur, nedbringelse af ulykker

Karin Stensgaard

Workshoppen afholdes af Karin Stensgaard fra AKON AS
Arbejd målrettet med risikovurdering og arbejdsmiljø og sikkerhed,
og skab en arbejdsmiljøkultur, hvor fokus er på sikker adfærd og nul ulykker.
Der arbejdes ud fra Dupont Bradleykurven og fokus er på ledelsens opbakning
og medarbejdernes involvering.

 

Workshop 2: Konfliktens DNA

ub

Workshoppen afholdes af Ulla Bredahl fra AKON AS
Konflikter opstår, når vi føler os personligt eller fagligt ramte. Vi kan mærke det ved,
at vi kommer i en anspændt tilstand, vores tanker kredser omkring det,
der er blevet sagt og gjort, og vi registrerer også en spænding mellem os selv og den anden part.

 

Workshop 3: Kend dig selv: Personlig udvikling gennem personlighedsprofiler

orc

Workshoppen afholdes af Olubunmi Robbin-Coker fra AKON AS
Workshoppen vil tage udgangspunkt i Jung Baseret Type Analyse (JBTA).
JBTA er den danske udgave af MBTI (Myers Briggs Type Inventory),
som er en af de mest kendte og anvendte personlighedsprofiler i verden.

 

Workshop 4: Politikker på arbejdspladsen - Oprettes desværre ikke

Karin Borup Herping

Workshoppen afholdes af Karin Borup Herping fra AKON AS
Hvordan arbejder I med politikkerne på jeres arbejdspladser og hvilke har I egentlig?
Det interessante er, hvem der har valgt, hvilke politikker I skal have og hvad, der står i dem.
Og ikke mindst, hvordan politikkerne er implementeret og anvendes i det daglige arbejdsmiljø.


12.30 - 13,30 Frokost


13.30 - 14.45 Plenum: Vision Zero for arbejdsmiljø

 Pete Kines

Hvordan adskiller arbejdsmiljøtilgangen i virksomheder med en ’Vision-Zero’ for arbejdsmiljø sig
fra virksomheder med en ’traditionel’ tilgang til arbejdsmiljø?
På denne workshop får deltagerne indblik i Vision Zero strategien for arbejdsmiljø,
og reflekterer over hvordan deres egen tilgang og strategi er for sikkerhed, sundhed og trivsel.


14.45 - 15.30 Netværkskaffe


15.30 - 17.15 Workshop 5-8

Workshop 5: Sikkerhedsmåling – Safty Observer – App

Pete Kines

Workshoppen afholdes af Pete Kines fra Det nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
På denne workshop kommer deltagerne til at lære at bruge NFAs ny og gratis app til systematiske sikkerhedsrunderinger.
Safety Observer gør det nemt at undersøge og dokumentere arbejdsrelateret sikkerhedsforhold og -adfærd på en arbejdsplads.
Den kan bruges på mange typer af arbejdspladser lige fra byggepladser og kontormiljøer
til industrivirksomheder, hospitaler, skibe og offshore platforme.
(obs. tag din smartphone/tablet og PC/Mac med til workshoppen)

 

Workshop 6: Tilbage på arbejdspladsen efter stress

ub

Workshoppen afholdes af Ulla Bredahl fra AKON AS
Mange spørgsmål melder sig i forbindelse med opstart efter stress. Både den stressramte selv og den stressramtes leder kan være i tvivl om, hvordan de hver især kan bidrage til, at det bliver en succesfuld tilbagevenden på arbejdet.

 


Workshop 7: Forandringer

orc

Workshoppen afholdes af Olubunmi Robbin-Coker fra AKON AS
Vi lever i en verden, hvor forandring er blevet et livsvilkår og en nødvendighed for de fleste af os.
Skal vi manøvrere optimalt i dette forandringsunivers, er det nødvendigt, at vi finder nogle metoder og redskaber, så vi trives med forandringerne.
På workshoppen vil du blandt andet lære om forandringer og hvordan vi bliver påvirket af dem,
og hvad vi kan gøre for at lave vellykkede forandringer uden at der opstår modstand eller mistrivsel.

 

 


Workshop 8: God ergonomi på arbejde – det er ren retro

Karin Borup Herping

Workshoppen afholdes af Karin Borup Herping fra AKON AS
Den gode ergonomi er kommet på dagsordenen igen.
Hvad er god ergonomi egentlig for en størrelse og hvordan arbejder I med det på arbejdspladserne?
Hvad siger forskningen om god ergonomi og hvordan I kan forebygge, at I har medarbejdere og kolleger med gener i kroppen?.


17.15 - 17.30 Opsamling på dagen

17.30 - 18.30 Middag

18.30 - 20.00 Aftenforedrag: Den gode arbejdsplads v/Rune Strøm

  Rune Strøm
Dette super humoristiske og lærerige foredrag er et af årets højest evaluerede foredrag.
Rune Strøm får altid topkarakterer for sine foredrag.
Kommunikationseksperten Rune Strøm giver sine deltagere en forrygende indsigt i de mekanismer,
der styrker kommunikationen, trivslen og forståelsen på en arbejdsplads.

Afslutning på konferencen

Pris kr. 2.995,- Prisen er inkl. Fuld forplejning HELE dagen. Ekskl. Moms. Betaling kan også ske via AKON-abonnement

 

 

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere