Arbejdsmiljø ledelse

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Arbejdsmiljøledelse

 

Gennem en velorganiseret og dokumenteret indsats for at opretholde og forbedre arbejdsmiljøet kan virksomheden opnå en stærkere position både blandt medarbejderne og i forhold til omgivelserne.
Samtidig kan der ofte hentes økonomiske besparelser, hvis uheld kan undgås med en forebyggende indsats, ligesom arbejdsmiljøindsatsen kan understøtte jeres strategiske mål.

Arbejdsmiljøpolitikken bidrager til mål og retning med den daglige ledelse, ved overordnet set at angive hensigterne og rammerne for, hvad ledelsen og medarbejderne skal bidrage med, for at skabe størst mulig motivation for den samlede kerneopgave hos jer.
Forskningslitteraturen peger enstemmigt på, at ledelsens engagement og prioritering af arbejdsmiljøet har afgørende betydning for at sikre den ønskede kultur og adfærd i virksomheden.

AKON kan bidrage med

  • Organisering og systematisering af arbejdsmiljøindsatsen
  • Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet
  • Forandringsledelse med fokus på den gode forandring, der lykkes
  • Udarbejdelse af arbejdsmiljøpolitikker
  • Måling af lederne ift. arbejdsmiljøet og motivationen for den samlede opgave
  • Implementering af KPI, ISO eller arbejdsmiljøledelsessystemer i den daglige drift, så det giver mening i de strategiske og operationelle opgaver.
  • Forberedelse til certificering af arbejdsmiljøarbejdet
  • Incitamenter for at arbejde strategisk med arbejdsmiljøledelse og måle på fx trivsel, lederevalueringer, fravær/ nærvær mm

Vi fokuserer på at hjælpe jer med at organisere indsatsen for et bedre arbejdsmiljø, så I samtidig opnår de bedst mulige resultater og kan knytte virksomhedens forretning sammen med medarbejdernes trivsel.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere