Støj og forstyrrelser

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Støj og forstyrrelser

 

Når man forebygger og håndterer støjproblemer, er det let, kun at se på de tekniske aspekter. For at opnå en tilfredsstillende løsning, må man dog nødvendigvis inddrage flere aspekter.

 

AKON kan:

  • Udrede støjproblemer og de sammenhænge, de indgår i
  • Udføre støj og- akustikmålinger
  • Komme med forslag til, hvordan støjen kan dæmpes eller indkapsles.
  • Komme med forslag til akustikregulering
  • Sætte processer i gang, der skaber forandringer

Et for højt støjniveau skal nedbringes, men støj er meget mere end det. Forskning viser, at støj i f.eks. storrumskontorer bedre kan håndteres, når det italesættes som forstyrrelser.

Støj er også forstyrrelser
Løsning af støjproblemer kan ses fra tre sider:
Støjens fysiologi såsom hvor høj er den støj vi går i? Er det et jævnt støjniveau, er der høje impulser eller er det høje eller dybe toner? Hvordan er akustikken? Absorberes lyden eller reflekteres den i rummet?
De personlige faktorer spiller ligeledes ind på, hvordan vi har det med støj. Hvordan lader vi os påvirke af støjen? Har den enkelte handlemuligheder, så man kan undgå eller reducere støj? Har vi de ressourcer, der skal til for at udføre vores job?
De psykosociale forhold spiller en stor rolle, når vi taler om støj. Det kan handle om arbejdets art og hvilken type job, vi har. Det handler ligeledes om de kognitive krav, krav til hjernen og behov for ro. Giver støjen mening og er det min støj eller din støj? Det kan også handle om manglende forudsigelighed, når f.eks. en dør smækker eller andres telefoner ringer. Har vi kontrol over lyden, kan jeg gå væk, slukke eller dæmpe?

 

Situationer fra vores hverdag:

 

I en virksomhed klager medarbejderne over støj i deres storrumskontor. AKON hjælper med at udrede støjproblemerne og de sammenhænge, de indgår i. Efter at have talt med medarbejderne og gennemgået arbejdspladsen ud fra ovennævnte model viser det sig, at det også handler om andet end støj. Støjen er et symptom på, at medarbejderne har fået nye arbejdsopgaver, som de ikke føler sig kvalificeret til og at der mangler kommunikation mellem ledelse og medarbejdere.

Løsningsforslagene går i flere retninger. Virksomheden vælger at forbedre akustikken med nye akustikforbedrende lofter. Medarbejderne er blevet bevidste om at sætte telefonerne på lydløs, når de går til møder, og at længere samtaler og møder altid holdes i et mødelokale. AKON hjælper med at lave en handleplan, der understøtter samarbejde og kommunikation mellem medarbejdere og ledelse, og som understøtter opkvalificeringen af medarbejderne.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere