Sikkerhed og ulykker

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Risikovurdering og ulykkesforebyggelse

 

Når man forebygger uheld og ulykker, er det let kun at se på det tekniske aspekt, men for at opnå en tilfredsstillende løsning må man nødvendigvis inddrage flere aspekter.
AKON hjælper med at:

  • Risikovurdere
  • Lave ulykkesgennemgange
  • Sætte processer i gang, der skaber forandring

Risikovurdering kan anskues fra tre sider:
Det tekniske: oprydning, adgangsveje, værnemidler, hjælpemidler, maskiner osv.
Det menneskelige: bliver medarbejderne anerkendt for at tage ansvar og tage vare på sikkerheden? Hersker der en kultur, hvor risikovilligheden er høj? Bliver man oplært og hvordan og hvilken sikkerhedskultur bliver man oplært i? Hvornår er man den gode medarbejder i egne, kollegaers eller leders øjne?
Det psykosociale: er der stress problemer? Er der tid nok og hvem definerer det? Hvad er ledelsens holdning til sikkerhed og hvad siger nærmeste leder? Hvilke KPI måles lederne på? Er arbejdet organiseret, så det gør det let at arbejde sikkert? Er der sammenhæng mellem politikker og praksis?

 

Situationer fra vores hverdag:

En virksomhed ønsker at nedbringe antallet af ulykker ved at blive bedre til at risikovurdere.
AKON hjælper med at sætte en proces i gang, der træner medarbejderne i at lave risikovurderingen ud fra de tre ovennævnte aspekter. Ved at arbejde seriøst og dybdegående med deres arbejdsgange oplever virksomheden, at medarbejderne tager ansvar og vurderer risici, specielt i uvante situationer. Antallet af ulykker falder i takt med at medarbejderne indrapporterer risikosituationer.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere