Indeklima

akon logo

En del af AKON AS

square facebook 128x128linkedin 128x128

Indeklima


AKON arbejder med flere tilgange til opgaver i indeklimaet.
- Den tekniske tilgang til opgaven vil typisk være målinger af temperatur, lufthastighed og CO2. Eksempelvis vil målinger på et ventilationsanlæg danne baggrund for forslag til justeringer eller ændringer af anlæggets opbygning samt ind- og udblæsningernes placering i lokalerne.
- Den psykosociale tilgang til opgaven vil typisk være, at AKON går i dialog med de berørte medarbejdere og virksomheden, for at finde frem til mulige baggrunde og relevante indsatser ift. klagerne over indeklimaet.

Problemer med indeklimaet er ofte personafhængig. Oplevelsen af trækgener kan hænge sammen med for store temperaturforskelle mellem gulv og loft, og når luften cirkulerer i lokalet, kan der opleves træk. Den ene synes, at det trækker, og den anden synes ikke, at det trækker.
Klager over indeklimaet kan også hænge sammen med mistrivsel eller utilfredshed. Her kan nogle medarbejdere opleve, at indeklimaet kan være en mere legal måde at udtrykke sin utilfredshed på.

Hvis I oplever, at I har tør luft i kontorlokalet, er det ikke nødvendigvis luftfugtigheden, der er problemet.
Oplevelsen af tør luft kan bl.a. hænge sammen med:

  • For høje temperaturer og dermed for varme arbejdslokaler.
  • Rengøringspersonalets muligheder for at holde rent og dermed reducere støvpartikler i luften samt valg af rengøringsmidler og -metoder.
  • Det faktum, at vores blinkerefleks nedsættes ved computerarbejde.

 

En situation fra vores hverdag:


I har for nyligt gennemført jeres APV. I den forbindelse er der markeret problemer med indeklimaet i kontorlokalet. Nogle oplever ind i mellem tør luft og nogle oplever, at det trækker. AKON gennemfører målinger for at kortlægge om det er ventilationsanlægget, der medfører generne. Temperaturreguleringen og indblæsningen bliver justeret, men der er fortsat klager over træk. AKON går derfor i dialog med virksomheden for at afdække, hvad klagerne ellers kan skyldes og om problemerne kan relateres til det psykiske arbejdsmiljø.

AKON AS

Holstebro
Bjerregårdsvej 2
7500 Holstebro

Åbningstider

mandag-torsdag kl. 8-15.30
fredag kl. 8-14

etiskkodeks

codeofcare logo

Denne side benytter sig af cookies: Læs mere